’Farfarsregler’

Gäller från 2020-01-01 till 2021-12-31 
Gesäll:

  • 12 månader yrkesverksam eller 200h verifierat
  • Basmedicin 100h el BMM/leg. validering
  • Ansökan med betalning till Hantverksrådet samt YMF

För ansökan om Gesällbrev klicka här