’Farfarsregler’

Gäller från 2020-01-01 till 2021-12-31 
Gesäll:

  • 12 månader yrkesverksam eller 200h verifierat
  • Basmedicin 100h el BMM/leg. validering
  • Ansökan med betalning till Hantverksrådet samt YMF

Mästare:

  • Godkänd gesäll 
  • 12 år yrkesverksam
  • Genomfört mästarutbildning genom Hantverksrådet
  • Avgift betald till Hantverksrådet

För ansökan se:

https://hantverksrad.se/wp-content/uploads/2019/12/Mass%C3%B6ryrket-Ges%C3%A4ll-beslutade-2019-12-02-2.pdf