Försäkring

Hos oss finns tre typer av medlemmar – Yrkesverksamma medlemmar, elevmedlemmar och stödmedlemmar. Medlemskapet löper ett år i taget. Mer info under fliken Försäkringar.

 

Som medlem i Yrkesmassörernas Förbund har du förmånen att bli försäkrad i din yrkesroll som av BSM cert. Massör eller av BMM cert. Medicinsk Massageterapeut

Som terapeut är det viktigt att du har rätt försäkringslösning både för dig själv och för dina klienter. Genom vårt samarbete med Adekvat Försäkring kan du teckna väldigt förmånliga försäkringar för din verksamhet.

I den obligatoriska försäkringen som följer ditt medlemskap ingår ansvars- och behandlingsskadeförsäkring  samt egendomsförsäkring för din egendom och dina maskiner.

Medlemskapet kostar 1777 kr/år* och innefattar en försäkring, vårt nyhetsbrev och stöd i frågor om massage, massörer och yrkesutövning.


Tillägg klass 1,  432kr
Invärtesmedicinska tillstånd där tabletter och vätskor tas invärtes samt psykiska och mentala tillstånd. Exempel på discipliner som ingår är näringsterapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. Fotvård ingår också i denna kategori.

Tillägg klass 2,  432kr
Akupunktur, dry needling

Tillägg klass 3,   1081kr
Hudvårdsbehandling samt behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder. Medicinsk lågeffektlaserbehandling LLLT ingår i företagsförsäkringen när du är BML certifierad.

Du kan även välja att vara sökbar på vår hemsida.
En administrativ avgift om 50 kr/år tillkommer från adekvat. 
 
* 1290 kr medlemsavgift – 487 kr försäkring
Försäkring och administrativ avgift är avdragsgill för företagare.
 

Vi är alla barn i början. Från och med 180401 erbjuder vi försäkringen gratis för dig som studerar till massör, massageterapeut eller medicinsk massageterapeut enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller, från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid, dock max under ett år.
Skulle din utbildning vara längre än ett år skall förnyelse av elevförsäkringen ske, under år två kostar elevmedlemskapet 400:-.

Fullständig information om försäkringen för studenter (öppnas i nytt fönster)!

Så snart Du blir yrkesverksam medlem kan Du även bli sökbar på vår hemsida!

Skulle du dessutom vilja teckna till ytterligare försäkringslösningar som till exempel sjukavbrottsförsäkring är Adekvat Försäkring bara ett telefonsamtal bort.

Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag genom vår försäkringsmäklare Adekvat.

Har du frågor ang försäkringen kan du kontakta Adekvat direkt här.

Och information om sjukavbrottsförsäkringen finns här!