Försäkring

Som medlem i Yrkesmassörernas Förbund har du förmånen att bli försäkrad i din yrkesroll som av BSM cert. Massör eller av BMM cert. Medicinsk Massageterapeut

Som terapeut är det viktigt att du har rätt försäkringslösning både för dig själv och för dina klienter. Genom vårt samarbete med Adekvat Försäkring kan du teckna väldigt förmånliga försäkringar för din verksamhet.

I den obligatoriska försäkringen som följer ditt medlemskap ingår ansvars- och behandlingsskadeförsäkring  samt egendomsförsäkring för din egendom och dina maskiner.

Vi är alla barn i början. Från och med 180401 erbjuder vi försäkringen gratis för dig som studerar till massör, massageterapeut eller medicinsk massageterapeut enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller, från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid, dock max under ett år. Skulle din utbildning vara längre än ett år skall förnyelse av elevförsäkringen ske.
Läs mer här.

Skulle du dessutom vilja teckna till ytterligare försäkringslösningar som till exempel sjukavbrottsförsäkring är Adekvat Försäkring bara ett telefonsamtal bort.

Försäkringsgivare är Svedea genom vår försäkringsmäklare Adekvat.

Har du frågor ang försäkringen kan du kontakta Adekvat direkt här.

Detaljerad information om vår försäkring hittar du här!

Och information om sjukavbrottsförsäkringen finns här!