Medlemskap

Medlemskap

I Massörerna finns två typer av medlemmar. Yrkesverksamma och elevmedlemmar. Medlemskapet löper ett år i taget.
En Yrkesverksam medlem har avslutat sina massage- eller massageterapeutstudier, blivit certifierad av BSM, Branschrådet Svensk Massage, eller BMM, Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi och arbetar med massage. Medlemskapet omfattar en försäkring, branschinformation via nyhetsbrev, stöd i frågor om massage, massörer och yrkesutövning.
En yrkesverksam medlem betalar en avgift för medlemskap inkl försäkring på 1390 kr (+50kr serviseavgift från Adekvat) per år. Elever 0 kr per år. **
Avgiften har följande uppdelning:
Medlemsavgift 100 kr
Serviceavgift inkl moms 720 kr
Försäkring 570 kr
Försäkring och serviceavgift är avdragsgilla för företagare.
Givetvis kan Du teckna tilläggsförsäkringar till förmånligt pris för behandlingsmetoder som inte täcks av grundförsäkringen. Kontakta Adekvat för närmare information!
Vill du hellre prata med dem direkt ring: 0470-704050
Du kan även teckna en sjukavbrottsförsäkring som tillval, se information här!
En Elevmedlem är en student på en massör- eller massageterapeututbildning. Medlemskapet omfattar ansvarsförsäkring, behandlingsskadeförsäkring och branschinformation via nyhetsbrev.
Elevmedlemskapet är gratis och gäller under utbildningstiden och upp till ett års studier.
Massörerna vill att du som medlem:
– får information om medlemsförmåner – alltså uppdatera din mail!
– att vi som förbund alltid kommer att sträva efter minsta möjliga kostnader för förbundets administration så att vi håller dina kostnader nere!
– är aktiv i allt branschsamarbete som berör massörer och massageterapeuter och gärna delar med dig av dina erfarenheter
– gärna kontaktar förbundet om du har info som kan vara alla medlemmar tillgodo
**Försäkringen via Yrkesmassörernas förbund löper per helår. Ingen återbetalning sker vid avslutat medlemskap mitt i ett försäkringsår. Inte heller återbetalas försäkringspremien vid  pauser i medlemskapet så som graviditet eller liknande.Är du osäker på om du kommer jobba ett helt år, välj i stället kvartalsbetalning.
Önskar du avsluta ditt medlemskap, vänligen kontakta Adekvat försäkring 0470-704050 eller massorerna@adekvatforsakring.se