Avslutat medlemskap

Avslutat medlemskap

Anledningen till att du avslutar medlemskapet i YrkesMassörernas Förbund är att:

Vilka är fördelarna med Yrkesförbundet Massörerna som du ser det?

Vad skulle behöva ändras för att du skulle stanna kvar som medlem i YrkesMassörernas Förbund alternativt för att förbättra för de som är medlemmar nu och i framtiden?:

Har du något annat du vill dela med styrelsen?: