Behövs riktiga

Massörer?

Massage kan beskrivas på flera olika sätt;

Är det några skillnader mellan de olika massörer man kan träffa på och i så fall vilka skillnader finns och har de någon betydelse? Varför varierar priserna för massage och är det priset som ska avgöra vilken massör man väljer att gå till? Vad är viktigt för kunden/patienten när de ska välja massör, alltså hur väljer de och vad anser vi att de bör tänka på?
Frågorna är många och inte alltid enkla att svara på men vi ska göra ett försök.

Visste du att en riktig massör:

 • är yrkesutbildad? Vad innebär då det? Jo, i ett yrke som
  detta, där man ska interagera med sina kunder/
  patenter och analysera, påverka samt kanske förändra
  funktionen för den kropp man behandlar, så krävs en
  stor mängd kunskaper men också färdigheter och
  sådana skaffar man sig inte ”över en natt”. Här krävs
  förutom undervisning också en längre tids övande med
  handledning för att färdigheterna ska utvecklas och
  kopplas samman med relevanta kunskaper.
 • är kvalitetssäkrad? 1998 enades massagebranschen om
  en gemensam kvalitetsnivå för yrkesmassörer och
  bildade kvalitetssäkringsorganet Branschrådet Svensk
  Massage (BSM). Sedan dess har drygt 15 000 massörer
  klarat de prov som visar att de uppnått den nivå av
  kunnande och färdighet som branschen anser krävs av
  en yrkesmassör. Dessa massörer har ett
  certifieringsbevis och en stämpellogga som visar att de
  är ”av Branschrådet Svensk Massage Certifierad
  Massör”.
 • är försäkrad? För både sin egen men i första hand
  kunden/patientens skull finns en försäkring som ska
  göra e2 olyckligt läge lite bättre. Skadeärenden är
  mycket ovanliga och oftast handlar de inte om
  behandlingsskador utan exempelvis reaktioner på olja,
  fall eller klämskada.
 • har patientens hälsa och välbefinnande som sitt främsta
  mål? All behandling grundar sig på patientens/kundens
  skadehistoria, önskemål och behov samt sker i samförstånd
  med och anpassas för varje person, och tillfälle med hänsyn
  till personens integritet. Behandlingarna är ett samarbete
  där all information från personen tas tillvara i analysen,
  personen deltar i de olika behandlingsmomenten genom
  att ge feedback och också bidrar till behandlingsresultaten
  genom att följa de råd och göra de övningar som massören
  föreslår. En riktig massör möter alla patienter/kunder utan
  att särbehandla dem och tillämpar tystnadsplikten.
 • för journal? Detta görs primärt för att kunna följa upp
  behandlingar, utveckla och anpassa behandlingsupplägg
  samt på patentens/kundens begäran informera annan
  instans om vad som behandlats, hur och med vilka resultat.
  Journalen är också en vik;g handling vid ett eventuellt
  skadeärende.
 • respekterar yrkeskodexen? En rik;g massör arbetar endast
  med tekniker som hen har relevant utbildning i och
  hänvisar vid behov till annan vårdgivare med annan
  kompetens. Hen genomför bara motverade
  undersökningar och behandlingar med lämpliga tester och
  tekniker. Detta görs all;d i samförstånd med patenten/
  kunden.
 • är en entreprenör? De flesta yrkesmassörerna är egna
  företagare men även de som arbetar i någon annans
  företag respekterar de lagar och regler som berör
  massageverksamhet och företagande alltså redovisas såväl
  intäkter som moms. Marknadsföring sker sakligt och
  korrekt, prissättningen är seriös och en rik;g massör pratar
  inte illa om andra terapeuter.
 • kompetensutvecklar sig? För att kunna utföra sitt arbete på
  bästa sätt satsar en riktig massör tid och pengar på att
  uppdatera, utveckla och förfina sina kompetenser.

Så vad säger du, behövs riktiga massörer?