Hem

2021-02-25 – Stockholm

Remissvar från Svensk Massage, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Yrkesmassörernas Förbund, Axelsons Institute och Bergqvists Massage och Friskvårdsutbildningar gällande promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Socialdepartementet S2021/01499

Sammanfattning:

 • 20 000 inom yrket kvalitetssäkrade och certifierade Massörer, Massage Terapeuter och Medicinska Massage Terapeuter önskar att undantas i en tillfällig nedstängning. Vi yrkar på att vi har en viktig roll för människors liv och hälsa under pandemin.
 • Vi arbetar kliniskt, en till en, och under hygienregler i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer gällande arbete under covid-19.
  Alla kvalitetssäkrade/certifierade yrkesverksamma terapeuter utför medicinskt motiverade behandlingar och avlastar vården genom behandling av muskuloskeletala besvär samt lindrar tidiga psykosociala besvär. Besvär som ökat kraftigt p g a hemarbete med undermålig ergonomi och ökad social distansering.
 • Vi önskar också ett förtydligande av ekonomisk ersättning för våra medlemmar. Minst 90 % har enskild firma där lön inte räknas in som kostnad och om en tillfällig nedstängning sker står dessa utan inkomst.

Den svenska massagen kommer från sjukgymnastiken

Den svenska massagen har sitt ursprung i den “Svenska gymnastikens fader” Per-Henrik Ling som startade med gymnastik-sjukgymnastik vid 1800-talets början. Svensk Massage är idag spridd och erkänd över hela världen. Lings verksamhet delades senare upp i GIH och sjukgymnastik, där bland annat massage var en viktig del. Under 1960-70 talet försvann en stor del av massagen från sjukgymnastiken och flyttades över till privata aktörer. Klassisk massage ingår i flera länders socialförsäkringssystem bland annat i Finland och Frankrike, dock inte i Sverige.

1. Våra kvalitetssäkringar/certifieringar innebär en säkerställning av kunskapsnivån på flera områden bland annat; anatomi, fysiologi, grundläggande medicinsk kunskap, hygien, etik och flera olika behandlingstekniker. Våra behandlingar är förebyggande, medicinskt motiverade, rehabiliterande, immunförsvarsstärkande och stressreducerande.

2. En massageklinik är en inrättning där medicinsk motiverad behandling ges. Där människor med värkande nacke och axlar, stressrelaterade besvär, kan få hjälp för att jobba vidare på sin icke-ergonomiska hemarbetsplatser. Våra kliniker skall inte blandas ihop med massagesalonger, där flera kunder är inne samtidigt i en lokal och där behandlingen inte är medicinskt motiverad. Vi arbetar under samma kliniska former och regler från Socialstyrelsen som gäller under Covid-19 som för t ex fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och medicinska fotvårdsterapeuter.

Vänliga hälsningar

Svensk Massage, Ordförande Lars Carlstrand
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Generalsekreterare Desiree Blomberg Yrkesmassörernas Förbund, Ordförande Tone Lyche
Axelsons Institute, Head of Operations Jonathan Fagerlund
Bergqvist Massage och Friskvårdsutbildningar, Rektor Marie Bergqvist Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin,Ordförande Peder Matson.

YrkesMassörernas förbund

Det självklara yrkesförbundet för manuella terapeuter som är
certifierade av Branschrådet Svensk Massage (BSM – Certifierad Massör) och Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM – Certifierad Medicinsk Massageterapeut).

Som av BSM eller BMM certifierad yrkesmassör är du välkommen som medlem i branschens enda förbund specialiserat på certifierade yrkesmassörer –Yrkesmassörernas Förbund (YMF).

Här driver vi tillsammans med dig och dina kollegor de frågor som är viktiga för yrkesverksamma terapeuter i massagebranschen, till exempel:

 • Sänkt moms
 • Ökad synbarhet
 • Information om kvalité
 • Försäkringsfrågor

Vi arbetar aktivt för att förbättra och förenkla för alla våra terapeuters arbetsmiljö.

Vi arbetar bland annat för …


Förbundet är en av medlemmarna i Svensk Massage där också branschrelevanta frågor har prioritet, däribland:

 • Samarbeten med andra vårdgivarorganisationer
 • Kontakter med politiker och myndigheter
 • Forskning
 • Evenemang
 • Utveckling av yrkesrelevant utrustning

För att hålla nere kostnaderna för medlemskapet har vi valt att vara digitala vilket bland annat innebär att vi inte har ett eget, fast kansli och att våra möten sker digitalt så att alla kan delta oavsett bostadsort.

Den 30 mars är det dax för årsmöte. Mer info kommer!

Som medlem i YMF är du också medlem i Hantverkarna och kan ansluta dig till ett lokalt hantverksgille för stöd i företagandefrågor och för ökad synbarhet. Du kan välja att vara synbar via Hantverkarnas Riksorganisations hemsida och ta del av deras medlemsförmåner.

I förbundsmedlemskapet ingår försäkringar för din verksamhet. Du kan också välja att teckna tilläggsförsäkringar för annat som annan behandlingsteknik och privata försäkringar.

När du vill och kan är du välkommen att arbeta med oss i en pågående arbetsgrupp eller att föreslå en ny. Är du intresserad av styrelsearbete anmäler du det till valberedningen så kontaktar de dig.

Vi hoppas att du väljer oss och därmed stöttar vårt arbete för vår gemensamma bransch.

Bli en av oss i YrkesMassörernas Förbund.

Varmt välkommen!


Din behandling är medicinskt motiverad!

Välj en certifierad Yrkesmassör!


Under fliken ”Se våra yrkesmassörer” finner du en duktig och välutbildad Yrkesmassör!